foto M. Celeste Asensi Borras
M. CELESTE ASENSI BORRAS
Directora UVdiscapacitat F.G.U.V. Av. Blasco Ibañez 21, 46010 València. Facultat de Psicologia https://www.uv.es/uvdiscapacitat
(9638) 64766
Asignatures impartides i modalitats docents
40200 - Psicologia, autonomia i dependènciaTreballs en grup, Pràctiques
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.