foto Maria del Carmen Avila Baltuille
MARIA DEL CARMEN AVILA BALTUILLE
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28263
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 14:30 a 15:30. DESPATX 3A11
Primer quadrimestre
Dijous de 19:30 a 21:30. DESPATX 3A11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València