foto Joaquin Martin Cubas
JOAQUIN MARTIN CUBAS
PDI Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración Director de Departamento DCyCPA Director Cátedra PAGODA Director del Centro Big History
(9638) 28924
Asignatures impartides i modalitats docents
34959 - Història del pensament políticTeòric-Pràctic
34993 - Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració PúblicaPrácticum
36706 - Història del pensament polític ITeòric-Pràctic
42897 - Principis i teories per a la planificació i gestió del desenvolupament territorialSeminaris, Pràctiques
42918 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:30. DESPACHO 1P19
Primer quadrimestre
Dimecres de 13:30 a 14:30. DESPACHO 1P19
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València