foto M del Pilar Martinez Agut
M DEL PILAR MARTINEZ AGUT
PDI Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64240
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:15 a 15:15. DESPATX 206
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum