foto M del Pilar Martinez Agut
M DEL PILAR MARTINEZ AGUT
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64240
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 13:30. DESPATX 206 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 20:00. DESPATX 206 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum