foto Jose Luis Melia Navarro
JOSE LUIS MELIA NAVARRO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 10:30. DESPACHO M103 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 10:30. DESPACHO M103 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. DESPACHO M103 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPACHO M103 PRIMER PISO-FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València