foto Maria Merce Pamblanco Rodriguez
MARIA MERCE PAMBLANCO RODRIGUEZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43446
Asignatures impartides i modalitats docents
33046 - BioquímicaLaboratori, Pràctiques, Teoria, Tutories
33074 - Experimentació integrada en biologiaLaboratori, Tutories
33172 - Metabolisme i regulacióLaboratori, Tutories
33824 - Treball fi de grau en BiologiaTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 16:00 a 17:30. FAC. BIOLOGICAS, EDIF A-2º
Anual
Dijous de 16:00 a 17:30. FAC. BIOLOGICAS, EDIF A-2º
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València