foto Matilde Merino Sanjuan
MATILDE MERINO SANJUAN
PDI Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 43318
Asignatures impartides i modalitats docents
34074 - Farmàcia clínica i atenció farmacèuticaSeminaris, Teoria, Tutories
34081 - Biofarmàcia i farmacocinèticaLaboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
43042 - Qualitat assistencialTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:00 a 14:30. DESPATX 2.29
Primer quadrimestre
Dimecres de 13:00 a 14:30. DESPATX 2.29
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València