foto Cristina Menescardi Royuela
CRISTINA MENESCARDI ROYUELA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 14:00 a 17:00. DESPATX 4.16 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9616) 25530
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos