foto Mireia Ferrer Alvarez
MIREIA FERRER ALVAREZ
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Practiques Ext Centre
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DE L'ART
Departament: Història de l'Art
Despacho 419 (9639) 83403 Facultad de Geografía e Historia Avd. Blasco Ibañez, 28 46010 Valencia Tel. (+34) 96 386 42 41 (Secretaria Departamento) Fax (+34) 96 386 44 96
(9639) 83403
Biografia

Mireia Ferrer Alvarez és Professor Titular del Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Doctora en Història de l'Art per la Universitat de València amb la tesi doctoral "Paris i els pintors Valencians 1880-1914" (2007). Ha realitzat els seus estudis a la Universitat de València, la Université Paris Sorbonne IV, l'École des Hautes Études en Sciences Socials de París i l'Institute of Fine Arts de la Universitat de Nova York. Exerceix tasques docents al Departament d'Història de l'Art de la UV des de l'any 2000-2001. En l'actualitat imparteix docència en el Grau d'Història de l'Art de la Universitat de València, en el Master Universitari de Patrimoni Cultural, Identificació Anàlisi i Gestió de la UV, en el Master Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual de la UV-UJI ; en el Diploma d'Especialització en Anàlisi i Autenticació d'obres d'Art de la UV; en  PERMEA. Programa Experimental de Mediació i Educació a través de l'art del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la UV i en el Master de Fotografia de la UV-Espai d'art Fotogràfic. Ha dirigit el Projecte de Recerca I + D "L'Art i la seva funció social en les societats contemporànies" subvencionat per la Generalitat València i format part de nou projectes I + D de la Universitat de València, la Universitat de Barcelona i la Unió Europea. Els seus camps d'estudi es refereixen a l'art espanyol i valencià de l'època contemporània, Cultural Studies, Women i Gender Studies i estudis de Museologia, Patrimoni Artístic i desenvolupament local.

 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPACHO Nº 419. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:00. DESPACHO Nº 419. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Segon quadrimestre
Divendres de 10:00 a 12:00. DESPACHO Nº 419. EDIFICIO ANEXO DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Projectes