foto M.Mercedes Fuster Gomez
M.MERCEDES FUSTER GOMEZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9638) 28579
Asignatures impartides i modalitats docents
35224 - Dret financer i tributari IITeòric-Pràctic
35237 - Fiscalitat de l'empresaTeòric-Pràctic
43171 - L'empresa davant el mercat. Transmissió d'empresaSeminaris, Teoria, Tutories
43186 - Fiscalitat indirectaTeoria, Tutories
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València