foto M.Engracia Gadea Domenech
M.ENGRACIA GADEA DOMENECH
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOBIOLOGIA
Departament: Psicobiologia
(9638) 64616
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 17:00. DESPATX N-408
Primer quadrimestre
Divendres de 16:00 a 17:00. DESPATX N-408
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 13:30. DESPATX 408 PSICOBIOLOGIA
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. DESPATX 408 PSICOBIOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València