foto Mirian Fernandez Salido
MIRIAN FERNANDEZ SALIDO
PI-Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Institut Univ. d'Inv. de Polit. de Ben. Soc. (Polibenestar)
Asignatures impartides i modalitats docents