foto Miguel Angel Garcia Perez
MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: GENÈTICA
Departament: Genètica
(9635) 43402
Asignatures impartides i modalitats docents
33065 - Genètica humanaLaboratori, Pràctiques
33155 - Genètica humanaPràctiques, Teoria
33159 - Treball fi de grau en bioquímica i ciències biomèdiquesTreball fi d'estudis
33200 - Treball fi de grau en biotecnologiaTreball fi d'estudis
33824 - Treball fi de grau en BiologiaTreball fi d'estudis
33825 - Pràctiques externesPrácticum
35075 - Tècniques d'anàlisi criminalTeoria
35094 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
35095 - Pràctiques externesPrácticum
43461 - Models d'experimentacióTeoria
43465 - Patologia genèticaUns altres, Teoria
Tutories
Anual
Divendres de 09:30 a 12:30. BIOLÒGIQUES, EDIFICI B, 5ª PLANTA, BURJASSOT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València