foto Miguel Angel Garcia Perez
MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: GENÈTICA
Departament: Genètica
43181
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:00 a 12:00. DESPATX, 5 PLANTA, EDIFICI B, DEPARTAMENT GENÈTICA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs