foto Maria Jesus Hernandez Lucas
MARIA JESUS HERNANDEZ LUCAS
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: TERMODINAMICA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
(9635) 44902
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 13:00. DESPACH 2.45 FACULTAT DE FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs