foto Maria Jesus Lerma Garcia
MARIA JESUS LERMA GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: QUÍMICA ANALÍTICA
Departament: Química Analítica
44497
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 12:30. FAC QUÍMICAS EDIF. E 2ª PLANTA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs