foto Maria Jesus Martinez Usarralde
MARIA JESUS MARTINEZ USARRALDE
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Departament d' Educació Comparada i Història de l' Educació. Facultat de Filosofia i Ciències de l' Educació. Despacho 302. Tercer pis. Teléfono (0034) (96) 386.46.84. Blasco Ibáñez, 30. 46010 València
(9638) 64423
Biografia

Premi de Llicenciatura (1997) i Doctorat (2002) , en l'actualitat, i des de 2008, és professora Titular d'Universitat en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València, adscrita al departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació, des del que impartix assignatures com a Educació Comparada, Cooperació al Desenrollament i Educació, Educació Internacional i Intervenció i Mediació Educativa. La seua docència s'estén a més a la participació en diversos màster i postgraus nacionals i internacionals: ha sigut codirectora i al mateix temps docent del mòdul de mediació intercultural en el Diploma de Mediació en la Intervenció Socioeducativa de la Universitat de València (10 edicions) i impartix docència en el Màster Internacional de Migracions (Erasmus Mundus), en el Màster Interuniversitari de Cooperació al Desenrotllament (MCAD) i en el Màster d'Acció Social (MASE), tots ells de la Universitat de València.

Ha sigut i és invitada a més a altres màsters, procedents de la Universitat Autònoma de Madrid, Universitat de Barcelona i de la Universitat de Màlaga, amb els temes relacionats amb la seua investigació. En 2016-2017 va realitzar un MOOC sobre Mediación Intercultural i Familiar, de 18 hores, per a la Universitat de València.

Pertany a la Societat Espanyola d'Educació Comparada, de la que va ser membre de la Junta Directiva de 2008 a 2010, i, a la actualitat, Vicepresidenta des de 2021, a la REEDES (Xarxa Espanyola d'Estudis al Desenrotllament) des de 2012 (des de la que treballa en el Grup d'Educació per al Desenrotllament) i a la Xarxa Espanyola de Docència Universitària (RED-U) (de 2015-2018, en representació de la UV) i ha sigut membre del Ple de Consell del Patronat Sud Nord de la Universitat de València, des de 2012 fins a la seua dissolució en 2016.

Ha sigut Vicedegana d'Innovació i Qualitat Educativa en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la UV, de 2009 a 2011, i en la actualitat es Secretària de Facultat (2022-...). Des de 2015 a 2018, ha sigut la directora del Centre de Formació Manuel Sanchis Guarner de la Universitat de València, des del que s'ha responsabilitzat de les polítiques de formació de professorat universitari i la innovació educativa de la UV.

Durant la seua carrera investigadora ha participat en nombrosos I+D, publicat més de 50 articles tant en revistes nacionals com en internacionals, i més de 85 documents entre llibres i capítols de llibre, alguns d'ells en editorials de gran impacte, com Springer. Té tres sexennis d'investigació. Hi ha codirigit 4 tesis doctorals i té 10 en procés.

En matèria d'Innovació, ha participat en projectes competitius d'innovació educativa, dels que ha dirigit 6, relacionat amb competències del practicum, metodologies docents universitàries o Aprenentatge Servei (ApS) . Dins d'este últim va crear  GIASU (Grup d'Innovació d'Aprenentatge Servici Universitari) en 2010. En 2015 institucionalitza l'Aprenentatge Servici com a directora del Servei de Formació de Professorat Universitari (SFPIE) a través del projecte cApSa. Des de 2016 dirigix el GER (Grups Estables i Xarxes)  "UVapS: Universitats Valencianes pe l'ApS" que aglutina en l'actualitat a quasi 50 profesores/as de tots els graus de la Universitat de València (UV) i la de Castelló (UJI) vinculado/as a esta metodologia.

Ha acudit i participat activament en congressos nacionals i internacionals i ha impartit una trentena de conferències, nacionals i internacionals (a Xile, Brasil, Argentina, Alemanya, etc.). En els últims anys, les seues principals línies d'investigació i estudi s'han centrat en els principals temes d'anàlisi relacionats amb Educació Comparada i Internacional, realitzant estades per a això en l'Institute of Education (Londres), en l'IIPE (Institut d'Investigació i Planificació Educativa) de la UNESCO (Buenos Aires, Argentina) i en la Universitat de Concepción (UDeC) de Chile:

1. Epistemologia i metodologia de les disciplines d'Educació Comparada i d'Educació Internacional.

2. L'anàlisi de les polítiques educatives dels principals organismes internacionals i la seua vinculació amb els ODM (en l'actualitat ODS) (col·laborant per a projectes de diverses ONGD i, en l'actualitat, amb la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participacio i Cooperació de la Comunitat Valenciana per a l'elaboració de les línies estratègiques de l'Educació per al Desenrotllament vinculades als citats Objectius .

3. Temàtiques vinculades a la Cooperació al Desenrotllament i la seua connexió amb l'Educació, tant des del punt de vista de les polítiques com des de la visió d'Educació per al Desenrotllament (EpD) .

4. Estudi de les polítiques educatives dirigides a gestió de la immigració i la cultura de la mediació intercultural, tant internacional (en països com Itàlia, Suècia, Portugal o Canadà) com intranacional (en l'entorn de la pròpia Comunitat Valenciana).

5. Metodologies relacionades amb la docència universitària (des de la posada en marxa dels projectes pilot de convergència i innovació en les universitats espanyoles) : innovació i impacte sobre la qualitat. Aplicació de metodologies cooperatives: Aprenentatge Servici (APS) i altres metodologies de treball.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX DEGANAT (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Conferències