foto Manuel Marti Vilar
MANUEL MARTI VILAR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
Departament de Psicologia Bàsica Facultat de Psicologia Universitat de València Avgda. Blasco Ibañez, 21 46010-València
(9638) 64523
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO F314
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO F314
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València