foto Maria Antonia Noguera Romero
MARIA ANTONIA NOGUERA ROMERO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
(9635) 43285
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:00 a 13:30. FARMACOLOGÍA, 4 PLANTA, FAC. FARMACIA. BURJASSOT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs