foto Albert Mora Castro
ALBERT MORA CASTRO
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25944
Biografia

Albert Mora és Doctor en Sociologia, llicenciat en Sociologia i diplomat en Treball Social per la Universitat de València. Ha treballat en diverses organitzacions no governamentals i entitats públiques, destacant la tasca exercida com a coordinador del Centre d´Atenció Sociosanitària a Immigrants de Metges del Món - Comunitat Valenciana i com a responsable de l´Escola de Ciutadania Intercultural de la Fundació CeiMigra. També ha treballat com a formador de tècnics en matèries relacionades amb la immigració i la diversitat cultural, la interculturalitat, la participació ciutadana i els mètodes i tècniques d´investigació social.

És professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, on imparteix matèries relacionades amb l´anàlisi sociològic de la realitat, la metodologia de la investigació social i la cooperació al desenvolupament, i membre de l´Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Ha participat com a investigador en els projectes de R+D+I finançats pel Govern d´Espanya:

• Racisme i discriminació: els drets humans sota amenaça. 2020-2023.
• Diversitat i convivència: els drets humans com a guia d´acció. 2016-2019.
• Drets humans, societats multiculturals i conflictes. 2013-2016.
• Immigració, integració i polítiques públiques: garantia dels drets i la seua avaluació. 2010-2013.

També ha dirigit projectes d´investigació per encàrrec de diverses administracions públiques, entre els que destaquen:

• Informe sociojurídic sobre la situació de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana, 2016-2017.
• Projecte de dinamització comunitària al barri d´El Vallet (Puçol). Ajuntament de Puçol, 2016-2017.
• Elaboració del Pla d´Integració i Convivència 2016-2019 del municipi de La Vall d´Uixó. Ajuntament de La Vall d´Uixó, 2016.

Ha realitzat estades de recerca al Programa Andino de Derechos Humanos, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (2010), al Centre for Advanced Migration Studies de la Universitat de Copenhague (2017), y a la Research Unit on Citizenship and Integration de la Universitat d´Aarhus (2018).

Les seues línies actuals d´investigació giren al voltant de les polítiques d´integració, la convivència intercultural, la xenofòbia i la garantia dels drets humans en contextos multiculturals.

Asignatures impartides i modalitats docents
33508 - Mètodes i tècniques d'investigació socialTeòric-Pràctic
33522 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
40495 - Societat, família i educacióTeòric-Pràctic
42895 - Conceptes bàsics de desenvolupamentPràctiques, Teoria
42898 - Mètodes, tècniques i instruments per a la planificació i gestió del desenvolupament localUns altres, Pràctiques, Tutories
42905 - Polítiques i gestió sanitàriaPràctiques
42918 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42920 - Iniciació a la investigacióTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.