foto Monica Climente Marti
MONICA CLIMENTE MARTI
PDI Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
963544873
Asignatures impartides i modalitats docents
43042 - Qualitat assistencialTeoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.