foto Monica Fernandez Franzon
MONICA FERNANDEZ FRANZON
PDI Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44115
Asignatures impartides i modalitats docents
33951 - Toxicologia alimentàriaSeminaris, Teoria
34083 - ToxicologiaSeminaris, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
36312 - ToxicologiaSeminaris, Teoria, Tutories
36370 - Seguretat alimentàriaTeoria
41026 - Seguretat alimentàriaTeoria
Tutories
Anual
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPATX 4-16. FACULTAT DE FARMÀCIA
Anual
Dijous de 11:00 a 12:00. DESPATX 4-16. FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València