foto Monica Fernandez Franzon
MONICA FERNANDEZ FRANZON
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44115
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:30 a 12:00. DESPATX 4-16 FACULTAT DE FARMÀCIA
Anual
Dijous de 10:30 a 12:00. DESPATX 4-16 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Línies d'activitat
Projectes
Tesis, tesines i treballs