foto Francisco Gabriel Morillas Jurado
FRANCISCO GABRIEL MORILLAS JURADO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: MÈTODES QUANTIT. PER L'ECON. I L'EMPRE.
Departament: Economia Aplicada
Facultat d'Economia Avda Tarongers s/n 46022 València (Despatx 2A07)
(9616) 25384