foto Beatriz Moliner Velazquez
BEATRIZ MOLINER VELAZQUEZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Departament de Comercialitzacio i Investigacio de Mercats, Despacho 1F10 Facultat d'Economia Avda. Tarongers, s/n 46022 Valencia
(9616) 25381
Asignatures impartides i modalitats docents
35801 - MàrquetingTeoria
35802 - Estratègia de màrquetingTeoria
35839 - Comportament del consumidorPràctiques, Teoria
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42047 - Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrquetingTreballs en grup, Seminaris, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. 1F10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València