foto Alejandro Molla Descals
ALEJANDRO MOLLA DESCALS
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28334
Asignatures impartides i modalitats docents
35886 - Direcció comercialPràctiques, Teoria
35902 - Pràctiques professionalsPrácticum
35904 - Treball de fi de grauTreball fi d'estudis
40106 - Gestió de les relacions en el canalTreballs en grup, Seminaris, Teoria
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44477 - Seminaris de màrquetingTeoria, Tutories
44489 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44490 - Pràctiques externesPrácticum
Tutories
Anual
Dijous de 09:00 a 12:00. 1F07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València