foto Yolanda Moliner Martinez
YOLANDA MOLINER MARTINEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: QUÍMICA ANALÍTICA
Departament: Química Analítica
(9635) 43183
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 12:00 a 14:00. 0206P4039 FAC QUÍMICA EDIFICO F 4ª PLANTA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València