foto Manuel Monfort Pañego
MANUEL MONFORT PAÑEGO
PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
(9616) 25012
Biografia

Llicenciat en Educació Física el 1992 per la Universitat de València. Professor d'Educació Secundària Obligatòria (1992-1994). Professor Associat de Temps Complet al Departament de Didàctica de l'Expressió Corporal (1994-2000). Doctor en Educació Física (1997) pel programa de doctorat del Departament de Ciències Morfològiques (Facultat de Medicina, Universitat de València).
Professor d'Escola Universitari (2000-2008), Titular d'Universitat (2008-) al Departament de Didàctica de l'Expressió Corporal, Unitat Docent d'Educació Física.
Vicedirector de l'Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March de la Universitat de València (1998-2004 / 2006-2008), Vicedegà d'Organització Acadèmica (2009-2012)

Director del grup d'investigació d'Educació per a la Salut de l'Esquena (https://www.uv.es/spineducation)

Col.laborador del grup d'investigació de Coneixement Didáctic del Contingut Escolar (https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/directori/grups-investigacio/educacio/grup-1285956904519.html?p2=GIUV2016-280)
Degà de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de València (2012-2018)
Especialista de la matèria Arts Escèniques per a l'accés a la Universitat per la Universitat de València.
Director del Màster de Recerca en Didàctiques Específiques i Coordinador del Programa de Doctorat de Didàctiques Específiques (2018-2020). 

Director del grupo de investigación de Educación para la Salud de la Espalda
El Dr. Monfort ha participat en projectes de recerca des de l'any 2000 com a CI en diversos projectes nacionals relacionats amb la salut i la tecnologia (SIS-2001-0070-01; FIS2001-0070-01) i en el projecte VLC/CAMPUS ( Campus d'excel·lència internacional). IP del projecte precompetitiu UV-AE-07-457, finançat pel Vicerectorat de Recerca de la Universitat de València, i IP del projecte TEC-2007-68119-C02-02, del pla nacional finançat per CICYT.
Director de tres tesis doctorals (Bosch-Bivia, 2022, Miñana-Signes, 2017 i Díaz-Barahona, 2016) sobre temes relacionats amb l'educació per a la salut, desenvolupament i validació d'instruments de mesura de coneixements, hàbits i actituds, i sobre competència digital en el context educatiu.
Autor de més de 40 articles de recerca, la majoria publicats en revistes indexades a JCR i SJR (5Q1+5Q2+5Q3) a les àrees de REHABILITACIÓ (Ed. Ciències), ORTOPÈDIA, INFORMÀTICA, CIÈNCIES I SERVEIS DE LA SALUT i a SJR. Els temes han estat relacionats amb l'avaluació funcional mitjançant l'ús de tècniques electromiogràfiques, l'avaluació dels nivells de pràctica d'activitat física i educació per a la salut i el desenvolupament i la validació d'instruments de mesura per avaluar coneixements i hàbits dels alumnes.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Divendres de 17:00 a 20:00. DESPATX 03.01 TELEF. 9616 (25012) FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum
Articles en web UV