foto M Carmen Montesinos Mezquita
M CARMEN MONTESINOS MEZQUITA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
Departamento de Farmacología Facultad de Farmacia
(9635) 44944
Asignatures impartides i modalitats docents
34087 - Farmacologia ISeminaris, Teoria, Tutories
34088 - Farmacologia IISeminaris, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
43030 - Bases de la farmacologia de la inflamacióTreballs en grup, Teoria
43041 - Actualització terapèuticaTreballs en grup, Teoria, Tutories
Tutories
Anual
Dimarts de 14:00 a 16:00. FACULTAD DE FARMACIA. DESPACHO DENTRO DEL LAB. FARMACODINAMIA
Anual
Dijous de 13:00 a 14:00. FACULTAD DE FARMACIA. DESPACHO DENTRO DEL LAB. FARMACODINAMIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València