foto M Carmen Montesinos Mezquita
M CARMEN MONTESINOS MEZQUITA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
Departamento de Farmacología Facultad de Farmacia
(9635) 44944
Biografia

[La Dra. Montesinos va obtenir el Grau en Farmàcia el 1990 i va defensar la seva tesi doctoral el 1994, sobre l'activitat antioxidant de diversos derivats fenòlics. A continuació, el 1995, va realitzar una estada postdoctoral al Centre Mèdic de la Universitat de Nova York per estudiar la senyalització cel·lular en neutròfils humans, la qual cosa la va impulsar a treballar com a investigadora ajudant al mateix centre des de l'octubre de 1995. Va romandre en aquesta institució fins al desembre del 2004 ocupant una posició de Professor Ajudant. Durant aquest període va participar en diverses línies de recerca relacionades amb els efectes fisiològics de l'activació dels receptors d'adenosina i la seva possible implicació en l'efecte antiinflamatori de fàrmacs antireumàtics. Va ser responsable d'una nova línia de recerca sobre la promoció de la cicatrització de ferides cutànies mitjançant agonistes dels receptors d'adenosina, que va servir de base per al projecte presentat per accedir a la plaça d'Investigadora Ramon i Cajal el gener del 2005 a la Universitat de València, on actualment és Professora Titular de Farmacologia. És coautora de 46 publicacions a revistes indexades, 36 a publicacions del primer quartil, amb un total de 3178 cites i un índex H de 30. D'especial interès són: una publicació al Journal of Experimental Medicine el 1997 sobre l'efecte dels receptors de l'adenosina a la promoció de la cicatrització de ferides; i dues publicacions a Journal of Investigative Dermatology, una al 2013, sobre l'efecte antipsoriàtic d'un derivat sintètic d'un producte natural marí, i una altra al 2017, sobre la funció i l'expressió diferencial de receptors d'adenosina a queratinòcits psoriàtics. Actualment, la seva investigació se centra en lestudi dels processos patològics implicats en les malalties inflamatòries de la pell per tal de millorar les opcions terapèutiques actuals. És membre de la Unitat Mixta de Recerca 'Centre de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic' de la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València; membre de la Xarxa Temàtica per a la Recerca Cooperativa sobre Envelliment i Fragilitat, RETICEF, de 2009 a 2017. És membre de la xarxa COST Action de la Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia, 'Bench to bedside (BenBedPhar) CA20121. Compagina la seva tasca investigadora amb responsabilitats docents en cursos de pre i postgrau, i és professora responsable d'1 dels cursos del Màster Oficial en 'Investigació i Ús Racional de Medicaments' del Programa Oficial de Postgrau en Biomedicina i Farmàcia de la UV, amb Menció cap a l'Excel·lència. És coordinadora de lassignatura de Farmacologia de tercer curs del Grau en Farmàcia. També participa en un curs de formació contínua de la Nau Gran de la Universitat de València per a Gent Gran. Ha participat en 22 projectes d'Innovació Docent, i és professora responsable o coresponsable en 4 d'ells. Ha dirigit més de 37 Treballs Fi de Grau, 17 Treballs Fi de Màster i 4 (més 2 en curs) tesis doctorals.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 14:00 a 16:00. FACULTAT DE FARMACIA. LABORATORIO DE FARMACODINAMIA. DESPACHO 4-77
Anual
Dijous de 13:00 a 14:00. FACULTAD FARMACIA, DESPACHO 77DENTRO LABORATORIO DE FARMACODINAMIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes