foto Rosana Montalban Moya
ROSANA MONTALBAN MOYA
PI Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Institut Univ. Economia Social, Coop. i Emp. (IUDESCOOP)
Campus de Tarongers, Edificio de Institutos de Investigación, Calle Serpis nº 29. Universidad de Valencia
Asignatures impartides i modalitats docents
33556 - Sociologia del treballTeòric-Pràctic
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.