foto Carmen Montalba Ocaña
CARMEN MONTALBA OCAÑA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28807
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 11:30. 1D16
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 11:30. 1D16
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 13:30. 1D16
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:00. 1D16
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:00. 1D16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València