foto Salvador Montesinos Oltra
SALVADOR MONTESINOS OLTRA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25303
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPATX 2B11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Projectes