foto Juan de Dios Montoro Pons
JUAN DE DIOS MONTORO PONS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES QUANTIT. PER L'ECON. I L'EMPRE.
Departament: Economia Aplicada
(9638) 28124
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 17:30. DESPATX 2E02 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:00. DESPATX 2E02 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Segon quadrimestre
Dijous de 16:30 a 19:30. DESPATX 2E02 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València