foto Maria Manuela Morales Suarez-Varela
MARIA MANUELA MORALES SUAREZ-VARELA
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44951
Asignatures impartides i modalitats docents
33971 - Treball fi de grau en Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
34002 - Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTreball fi d'estudis
34091 - Salut públicaAula Informàtica, Teoria
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34102 - FarmacoepidemiologiaAula Informàtica, Teoria
34492 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
36322 - Epidemiologia clínicaAula Informàtica, Teoria
40349 - Protozoosis humanesLaboratori, Teoria
42683 - Epidemiologia i tècniques qualitativesTeoria
44201 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44202 - Nutrició clínicaTeoria
Tutories
Anual
Dilluns de 09:00 a 12:00. DESPATX 4-19. FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València