foto Josefa Moreno Mari
JOSEFA MORENO MARI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ZOOLOGIA
Departament: Zoologia
(9635) 43634
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 08:00 a 09:30. DESPATX 2.12.P2.024, EDIF. B. FAC. BIOLÓGIQUES. PLANTA 2ª. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Anual
Dijous de 08:00 a 09:30. DESPATX 2.12.P2.024, EDIF. B. FAC. BIOLÓGIQUES. PLANTA 2ª. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Tesis, tesines i treballs