foto Gabriela Moriana Mateo
GABRIELA MORIANA MATEO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Director/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9639) 83794
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:30 a 17:30. 1D23
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. 1D23
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes