foto Mariano Perez Martinez
MARIANO PEREZ MARTINEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43743
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPACHO 1.2.21 ETSE
Anual
Divendres de 09:30 a 12:30. DESPACHO 1.2.21 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València