foto Manuel Ramos Valera
MANUEL RAMOS VALERA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOSOFIA
Departament: Filosofia
(9639) 83746
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX F10- PLANTA BAIXA. DEPARTAMENT FILOSOFIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX F10- PLANTA BAIXA. DEPARTAMENT FILOSOFIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València