foto Marcelo Royo Vela
MARCELO ROYO VELA
PDI Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Facultad de Economía; Avda. de los Naranjos s/n, 46022-Valencia Despacho 1E07
(9638) 28315
Asignatures impartides i modalitats docents
35320 - Treball fi de grau en ADE-DretTreball fi d'estudis
35321 - Pràctiques externes d'ADE-dretPrácticum
40073 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes