foto Monica Soria Moya
MONICA SORIA MOYA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 10:30. DESPATX 2A10
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 14:00. DESPATX 2A10
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPATX 2A10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València