foto Roger Muñoz Navarro
ROGER MUÑOZ NAVARRO
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
64660 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. N220.EDIFICI ANTIC
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 18:00. N220.EDIFICI ANTIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València