foto Roger Muñoz Navarro
ROGER MUÑOZ NAVARRO
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
64660 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. N220 EDIFICI ANTIC DURANT 1ER QUATRIMESTRE ESTÀNCIA DE RESERCA A UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 18:00. N220 EDIFICI ANTIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València