foto Jose Javier Mundina Gomez
JOSE JAVIER MUNDINA GOMEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
(9638) 64348
Asignatures impartides i modalitats docents
33223 - Entrenament esportiu: la tècnica i la tàctica - Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportPràctiques
33235 - Valoració del rendiment esportiu - Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportPràctiques, Teoria
33238 - Activitats en el medi natural - Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportPràctiques, Teoria
33239 - La gestió de recursos en l'esport - Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportTeoria
33244 - Pràctiques externes - Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportPrácticum
33245 - Treball fi de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport - Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’EsportTreball fi d'estudis
43912 - Planificació i gestió d'activitats i esdeveniments esportius - Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'EsportTeòric-Pràctic
43913 - Màrqueting de l'esport - Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'EsportTeòric-Pràctic
43915 - El consumidor d'activitat física i esport - Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'EsportTeòric-Pràctic
43917 - Organització de recursos humans en entitats d'activitat física i esport - Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'EsportTeòric-Pràctic
43921 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'EsportTreball fi d'estudis
50008 - Pràctiques externes en entitats, instal·lacions i servicis esportius públics i privats - Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'EsportPràctiques
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 15:00. DESPATX 19 FCAFE
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 15:00. DESPATX N 19 FCAFE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València