foto Maria Amelia Murgui Faubel
MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43295
Asignatures impartides i modalitats docents
33063 - Bioquímica clínicaLaboratori, Teoria, Tutories
33824 - Treball fi de grau en BiologiaTreball fi d'estudis
33961 - Patologia molecularSeminaris, Teoria, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.