foto Elena Mut Montalva
ELENA MUT MONTALVA
PDI Contractat/Da Doctor/A
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Departament de Treball Social i Serveis Socials Facultat de Ciències Socials Despatxos: 1P06 i 1D25
(9638) 28197
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
33512 - Igualtat de gènere i no-discriminacióTeòric-Pràctic
42895 - Conceptes bàsics de desenvolupamentPràctiques, Teoria
42896 - Cooperació al desenvolupamentSeminaris, Uns altres, Tutories
43363 - Dones, migracions i interculturalitatSeminaris, Teoria
43379 - Treball comunitari amb donesTeoria
43381 - Planificació, disseny i avaluació de plans d'igualtat. Pressupost amb perspectiva de gènereTeoria
44204 - Alimentació i societatTeoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum