foto Elena Mut Montalva
ELENA MUT MONTALVA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Departament de Treball Social i Serveis Socials Facultat de Ciències Socials Despatx: 1D25
(9638) 28197
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 15:30. 1D25
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. 1D25
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum