foto Maria Vicenta Gonzalez Alfaro
MARIA VICENTA GONZALEZ ALFARO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
(9635) 43758
96 35 44325 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. 4.3.10 (E.T.S.E.)
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. 4.3.10 (E.T.S.E.)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València