foto Ignacio Garcia Fernandez
IGNACIO GARCIA FERNANDEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
ETSE-UV Desp 1.2.24
(9635) 43064
Biografia

Sóc llicenciat en Matemàtiques i Doctor en Ciències de la computació. Impartisc docència de matemàtiques per a enginyeria, d'intel·ligència artificial i d'animació per ordinador. La meua recerca se centra en el desenvolupament de models i algorismes per a animació basada en física i en l'aplicació de la simulació per ordinador a enginyeria biomèdica.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 12:00 a 13:00. DESPACHO 1.2.4 ETSE
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 17:00. DESPACHO 1.2.24 ETSE
Segon quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 18:00. DESPACHO 1.2.24 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València