foto Nadezda Apostolova Atanasovska
NADEZDA APOSTOLOVA ATANASOVSKA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
(9639) 83767
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 16:00 a 18:00. FACULTAD DE FARMACIA. DESPACHO 78 EN LABORATORIO DE FARMACODINAMIA
Anual
Dimecres de 16:00 a 17:00. FACULTAD DE FARMACIA .DESPACHO 78 EN LABORATORIO DE FARMACODINAMIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València