foto Noelia Ibarra Rius
NOELIA IBARRA RIUS
PDI-Titular d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
Cap Iniciatives Responsable de l'Aules. Campus Tarongers
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9638) 28533