foto Nuria Latorre Chiner
NURIA LATORRE CHINER
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET MERCANTIL
Departament: Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'
(9638) 28814
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. DESPACHO 5B02
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. DESPACHO 5B02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València