foto Cayetano Nuñez Gonzalez
CAYETANO NUÑEZ GONZALEZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Edificio Departamental Occidental 5º piso - despacho E12 Avda Tarongers s/n 46071 Valencia (España)
(9616) 25261
Asignatures impartides i modalitats docents
33550 - Dret sindicalTeòric-Pràctic
33574 - Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laboralsTeòric-Pràctic
33578 - Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtatTeòric-Pràctic
33579 - Pràctiques externesPrácticum
33580 - Treball fi de grau en relacions laborals i recursos humansTreball fi d'estudis
43192 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43576 - Marc normatiuPràctiques, Teoria
43587 - Pràctiques externesPrácticum
43589 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València